Formacions a altres centres

Amb el propòsit de fer conèixer diferents maneres de treballar el currículum, els Serveis Educatius del Vallès Oriental II compten amb l’equip del nostre centre per formar altres centres. L’objectiu és donar a conèixer l’estructura organitzativa, les eines i els recursos amb què treballem per tal que altres centres puguin animar-se a implementar-ho. D’aquesta manera es pretén dotar dels centres d’una nova organització dels continguts de manera globalitzada mostrant les eines didàctiques pròpies, al servei dels processos d’ensenyament i aprenentatge, oferir experiències i eines personals per a la pràctica docent, afavorir actituds i capacitats en els docents que els situïn en la tasca d’observació, acompanyament i orientació de l’alumnat i la creació de xarxes de treball col·laboratives dins i fora del centre.

  • Formació i visites d’altres centres.

Aquest curs per mesures COVID no s’ha ofertat la formació per evitar presencialitat externa.

El curs 2019-2020 tres centres de la zona (Sant Gervasi de Mollet, Institut Aiguaviva de Mollet i Institut Montserrat Miró de Montcada) varen participar en aquesta formació en què se’ls va oferir visitar les aules en horari lectiu per tal de conèixer les metodologies de treball i els diferents projectes tant lingüístics com STEAM que fan els nostres nois i noies. Posteriorment a la visita a les aules, se’ls oferia un espai per al debat i la reflexió sobre l’Aprenentatge basat en Projectes, un escenari òptim per l’aprenentatge competencial en contextos.

Es va atendre, també, durant el mes gener a l’institut d’una altra zona comarcal, Institut Talaia de Segur de Calafell, que pretén també conèixer l’estructura organitzativa, les eines i els recursos amb què treballem per tal que els seus docents puguin animar-se a implementar-ho.

  • Formació a Equips directius.

En la formació de zona d’equips directius de secundària el curs passat es van establir unes sessions de formació dedicades a Smart Classroom, Treball per Projectes i Emocions a l’aula.

El nostre coordinador pedagògic, David Donat, va poder presentar davant els equips directius de la zona l’Aprenentatge Basat en Projectes tal i com l’entenem i intentem treballar a La Sínia, en una jornada on també han presentat el seu projecte educatiu l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni i l’Institut Marta Estrada de Granollers.

  • Formació en altres centres.

Aquest curs 2020-2021, el nostre coordinador pedagògic, David Donat, imparteix un curs de formació online per a escoles i instituts sobre Activitats Competencials.

En cursos anteriors, ell mateix i la secretària, varen impartir una formació a professorat de l’Institut Estela Ibèrica de Santa Perpètua de Mogoda sobre l’Avaluació per competències: Autoavaluació.

Altres formacions que hem impartit, havien estat orientades al Treball per projectes i l’havien rebut els instituts Montserrat Miró de Montcada i l’Estonnac de Mollet.