1ESO i 3ESO Formació en SVB (Suport Vital Bàsic)

Tot l’alumnat de 1ESO i 3ESO del centre ha rebut durant les quatre darreres setmanes la formació en Suport Vital Bàsic als centres educatius.

L’activitat a 1ESO s’ha desenvolupat en tres sessions: la primera de caire teòric (amb presentació de powerpoint, pòsters) i les dues restants han estat pràctiques que incloïen la coavaluació i l’autoavaluació dels mateixos alumnes.

Els alumnes de 3ESO han practicat la seqüència sencera en Reanimació Cardiopulmonar i, per tant, s’han familiaritzat amb l’ús del DEA. També han realitzat alguna sessió més de caràcter avaluatiu a les classes d’Educació Física.

Les pràctiques amb les nines Anne i un simulador DEA s’han pogut fer gràcies al material en préstec del CRP de l’Anoia.

Tota aquesta formació ha seguit les directrius que marca el Consell Català de Ressuscitació, l’European Resucitation Council i el Department d’Educació i l’han dut a terme quatre docents del propi centre que han rebut la formació enguany: dos docents pertanyen al Departament d’Educació Física i dos al Departament de Llengua i literatura castellanes.