PLA DE CONTINGÈNCIA 2020-2021

Durant el mes de juliol de 2020 vam confeccionar i trametre als membres del Consell Escolar el què anomenem PLA DE CONTINGÈNCIA 2020-2021 que havia de servir per atendre la situació de pandèmia des del nostre centre, del qual vam obtenir el vistiplau de la Inspecció Educativa. En aquell moment, era un document provisional, a l’espera d’actualitzacions d’instruccions i indicacions del Departaments d’Educació i de Salut.
Durant els primers dies de setembre, hem fet algunes concrecions i l’hem ajustat a les noves directrius. Així doncs, ara és un document actualitzat, però amb la consideració de “viu”, amb possibilitats de canvi en relació a:
        • Publicacions de noves directrius i instruccions dels Departaments d’Educació i Salut
        • Valoracions que es facin a partir de l’aplicació del que s’hi ha planificat i programat.
AQUÍ TENIU EL DOCUMENT: ENLLAÇ

Aprovat a partir de la sessió de Consell Escolar de data: 16 de setembre de 2020