CURS DEA SETEMBRE 2021

El curs 21-22 s’ha iniciat amb una formació sobre primers auxilis i ús del DEA adreçada a docents del centre. Les places han estat limitades a 8 docents degut a les mesures COVID.

Cal recordar que el curs 20-21 va finalitzar amb una formació similar adreçada també a personal del centre (docents i personal PAS).

El Suport Vital a l’institut es va iniciar ara fa tres cursos, quan quatre docents del centre van rebre la formació i van entrar a formar part del programa didàctic de Suport Vital Bàsic als centres educatius. Des d’aleshores la nostra comunitat educativa ha anat formant-se i actualment som al centre amb 20 docents amb la formació realitzada.