Activitats de coneixença TEI

Aquest primer trimestre acaba amb les activitats de coneixença entre els alumnes que participen al Projecte TEI (Tutoria Entre Iguals): tots els grups de 1ESO i 3ESO.

Ahir dimarts, als passadissos de primer i tercer, hi havia penjades les graelles que recollien la informació sobre les parelles d’alumnes, l’aula on s’havien de trobar, el professor o professora i l’horari.

A les 11:30 han començat les presentacions a les aules i les dues activitats de coneixença. La primera activitat consistia en seguir un qüestionari-guia amb onze preguntes per trencar el gel entre padrins i fillols. Sobre el decurs de la conversa es podien afegir qüestions sobre esports, escoles de procedència, música, aficions i altres temes d’interès o curiositat.

La segona activitat, “l’ou ferrat,  implicava moviment a l’aula, col·locar-se en rotllanes concèntriques, controlar l’espai, mantenir l’atenció al que es deia i participar de manera cooperativa.

Les trobades “oficials” previstes pel curs 19-20 són tres, una per trimestre. A banda, els alumnes realitzen activitats TEI amb el seu grup-classe i les parelles poden trobar-se en qualsevol moment: estona del pati, entrada o sortida del centre…