Alexia

Alexia-famílies permet fer el seguiment dels fills en quant a faltes d’assistència, puntualitat a les classes, observacions acadèmiques i de conducta tan positives com negatives.

Podeu entrar directament a Alexia des dels icones de dalt a la dreta.