L’institut

El 7 de juny de 1997 es va inaugurar, a Riudoms, l’Institut de Secundària que porta el nom del compositor, director i músic, Joan Guinjoan i Gispert. El nostre Projecte Educatiu fixa les línies directrius generals de la tasca de tota la Comunitat Educativa, s’encarrega de donar la màxima coherència i continuïtat a aquesta tasca i proporciona un marc global de referència que permeti l’actuació coordinada i eficaç de l’equip de professors i de la resta d’estaments, així com l’avaluació i reflexió sobre la pròpia funció educativa.

El nostre centre està situat a la vila de Riudoms i la seva zona educativa d’influència comprèn el propi poble de Riudoms, Montbrió del Camp i Vinyols i el Arcs. El nivell sociocultural del nostre alumnat és predominantment mitjà. La base econòmica de les famílies és molt variada: agricultura, ramaderia, petites empreses i sector serveis. Pel que fa a l’ús de la llengua, la majoria dels alumnes utilitzen el català com a llengua de relació.

La titularitat és del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i els nivells educatius impartits són Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà.

El nostre institut està ubicat dins el nucli urbà i està format per quatre mòduls que integren un conjunt: aulari, administració, gimnàs i taller d’automoció i menjador.

Els nostres trets d’identitat són l’aconfessionalitat, el pluralisme en les vessants política i religiosa i els valors democràtics. Pel que fa a la metodologia que impulsem ens caracteritzem per un estil de treball que tracta de desenvolupar l’esperit crític, la capacitat de discussió i la voluntat de transformació de la realitat social basant-nos en una metodologia flexible. El nostre Pla Estratègic és el motor de tota aquesta feina que ens ajuda en l’avaluació i en l’adquisició de nous mètodes i estratègies per millorar la nostra tasca. Considerem l’educació com un procés integral que es desenvolupa tenint en compte les dimensions individuals i socials dels l’alumnes.

Per acabar, cal ressaltar que en la gestió del nostre institut es potencia un règim participatiu, on els professors, alumnes, pares i mares i el personal de l’administració i serveis hi intervenen d’acord amb allò que permet la legislació vigent, cercant la implicació de tots els membres de la Comunitat Educativa a través dels seus òrgans: Claustre, Consell Escolar, Junta econòmica, Consell de delegats i AMPA.

Cordialment, Equip Directiu de l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms.