Preinscripció i matrícules

ESO

PREINSCRIPCIONS 2020-21

Oferta places ESO

Calendari preinscripció i matrícula 

Consulta de resultats

Instruccions preinscripció ESO

Full preinscripció

Llista alumnes assignats

Llista d’espera

No han de fer preinscripció els alumnes que ja es van matricular el curs passat en el nostre centre.

MATRÍCULA 2020-21

Calendari preinscripció i matrícula.

Documents a presentar:

Drets d’imatge menors

Carta compromís

Full de matrícula 20_21

AMPA Autorització canal i imatge

AMPA Full inscripció dades socis

Deixin la documentació a la bústia del centre (no per correu electrònic ni presencial al centre)


CICLES FORMATIUS

PREINSCRIPCIONS 2020-21

Sol·licitud preinscripció (cliqueu aquí)

Clicar pestanya Per internet (amb suport informàtic)

Calendari Estudis Postobligatoris  Curs 2020-21

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

Oferta de la preinscripció (seguiu l’enllaç):  Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

Calendari

Documentació preinscripció i criteris de prioritat

Consulta de resultats

Matrícula

Cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció encara que es cursin altres ensenyaments en el mateix centre.Només es pot formalitzar una sol·licitud, que s’ha de presentar al centre demanat en primer lloc.

Llista d’admesos

Llista d’espera

MATRÍCULA 2020-21 CICLE GM ELECTROMECÀNICA

Full matrícula alumnes nous

Drets imatge majors

Carta compromís

MATRÍCULA 2020-21 CICLE GM COMERÇ

Full matrícula alumnes nous

Carta compromís

Drets imatge majors

Acceptació condicions form. alternança


BATXILLERAT

PREINSCRIPCIONS 2020-21

Calendari  Estudis Postobligatoris  Curs 2020-21

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Oferta de la preinscripció (seguiu l’enllaç):  Mapa escolar de la preinscripció curs 2020-2021

Calendari

Documentació preinscripció i criteris de prioritat

Consulta de resultats

Matrícula

Oferta inicial de places de batxillerat: Mapa Escolar de la preinscripció de Batxillerat

Cal presentar la sol·licitud de preinscripció en els casos següents::

  • Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que es cursa l’ESO.
  • Per accedir al batxillerat de qualsevol modalitat si es cursa o s’ha cursat un cicle formatiu encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat.
  • Per accedir al batxillerat de la modalitat d’arts.
  • Per accedir al batxillerat si es prové d’un institut que no imparteix el batxillerat.

Llista d’alumnes assignats