Treball de Recerca

El Treball de recerca és un treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat de Batxillerat.
– És una investigació que pot estar emmarcada dins d’una matèria o tenir un caràcter interdisciplinar.
– Està dirigit per un professor/a – tutor/a.
– La seva qualificació representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat.
– Es presenta per escrit i oralment davant d’un tribunal.
– S’avalua tenint en compte l’actuació durant la realització del treball, l’informe escrit i la presentació oral.

Cada centre fa una proposta de treball al seu alumnat, organitza les tutories i estableix una normativa sobre el calendari, els criteris d’avaluació i la presentació.

Documents

Dossier Treball de Recerca 2020-2021

Guia aspectes formals TR (Ed. Barcanova)

Enllaços:

Premis per als TR

Arxiu de TR des de 2011

Informació TR edu365

Guia pràctica per fer un bon TR