Pla Lector

 

Llegir és viure molt més i molt millor!

Llegir no omple el meu temps, llegir omple i afegeix valor a la meva vida.

Emili Teixidor

 picaso
 noia

Un llibre obert és un cervell que parla; tancat, un amic que espera; oblidat, una ànima que perdona; destruït, un cor que plora.

(Proverbi hindú)

Un lector es construeix en un procés llarguíssim que comença molt prest i no sacaba mai… ningú neix lector…

 Gabriel Janer Manila

 llibre
 drets-lector  pennac

Enllaços:    El Pla de Lectura de Centre

                    Família i escola

 

 

MARC LEGAL

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableixen l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Secundària Obligatòria.

article 7.5

Els centres fomentaran la lectura en totes les matèries, com a factor bàsic pel desenvolupament de les competències bàsiques i per a l’adquisició dels objectius educatius de l’etapa.

article 8.2

En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en valors.

El curs 2011- 2012  l’Institut va entar a formar part de l’ILEC, un programa que neix per potenciar la lectura en tots els àmbits educatius, i que es basa en tres eixos.

-Saber llegir.

-Llegir per aprendre.

– Gust per llegir.

foto-red taburet

Per desenvolupar el gust per la lectura, l’Institut Joan Guinjoan de Riudoms creu important llegir de manera sistemàtica i dirigida, per la qual cosa vam iniciar unes activitats de lectura.

Tots els grups d’ESO fan sessions setmanals de lectura. El professorat responsable també llegeix i s’encarrega de:

– el control i seguiment de les valoracions dels llibres per part dels alumnes a partir d’una fitxa de lectura.

– la dinamització de les intervencions orals sobre experiències i opinions al voltant de la lectura, per part de l’alumnat o del professor responsable.

A principi de curs, s’informa  les famílies sobre l’activitat lectora  que es durà a terme amb els seus fills.