Mediació

Què és la mediació ?

La mediació és un procés pel qual dues persones que tenen un conflicte tracten de resoldre’l de forma conjunta, amb l’ajut d’una altra persona, el mediador, que s’ha preparat per ajudar-les a trobar una solució mútuament acceptada.

És un procés voluntari, en el qual la solució la determinen, de comu acord, les persones que hi intervenen.

És un procés confidencial. Res del que es tracta es comenta fora de les sessions de mediació.

És un procés eficaç. L’experiència pròpia i d’altres centres ens diu que el compliment de l’acord és superior al d’altres vies de solució.

És un procés educatiu. Ens ajuda a aprendre a col.laborar amb l’altre per superar les nostres dificultats, a no utilitzar la violència, a respectar els interessos i necessitats dels altres, a fer-nos responsables de la nostra pròpia situació, a buscar solucions per nosaltres mateixos, a anticipar les conseqüències dels nostres actes, a ser més autònoms.

Hi ha condicions per demanar-la?

Hi ha unes condicions bàsiques i imprescindibles que s’han de complir:
– Voler solucionar el problema i estar disposat a col•laborar amb l’altra part.
– Estar disposat a dir la veritat.
– Respectar-se mútuament.
– Mantenir la confidencialitat.

No està permés de faltar al respecte, ni cridar, ni agredir.

Què fan els mediadors?

Els mediadors són alumnes i professors que han rebut una formació per desenvolupar la seva tasca i que treballen en parelles.

Els mediadors tractaran d’ajudar-vos a trobar, per vosaltres mateixos, una solució al vostre problema.

Els mediadors no jutgen, no donen solucions, busquen que tothom en surti beneficiat, són neutrals i es comprometen a mantenir en secret el que es parla en les sessions de mediació.

Si els mediadors consideren que no poden ajudar-vos o es troben amb situacions massa complicades demanaran ajut a Coordinació de mediació.

Passat un temps, els mediadors es posaran en contacte amb vosaltres per supervisar el compliment dels acords a què hàgiu arribat.

Qué s’ha de fer per demanar el Servei de Mediació?

És molt fàcil. Senzillament s´ha de comunicar al tutor/a, o a la Coordinadora de mediació que és la professora Fina Anglès.

També podeu deixar la sol•licitud amb especificació del nom i del motiu a la bústia de mediació que hi ha al costat de consergeria.

Podeu ser convidats a acudir al Servei de Mediació, però recordeu que fer-ne ús només depèn de la vostra voluntat.

Quins passos té la mediació?

-Cadascú de vosaltres expliqueu el que ha passat, des del vostre punt de vista.
-Les dues parts us poseu d’acord en quin és el problema.
-Conjuntament, proposeu solucions i avalueu les diferents propostes.
-Un cop acceptada, per tots dos, una solució, es redacta un acord per escrit i el signen, tant els mediadors com les dues parts.
-S’estableix un termini per a la revisió i seguiment del compliment de l’acord.

Quins conflictes tracta la mediació?

Es tracten la majoria de conflictes de relació entre alumnes:

-Fer còrrer rumors negatius, insults, renoms, amenaces, males relacions, baralles, discussions.
-Amistats o relacions deteriorades entre companys.
-Persones que molesten o falten al respecte.
-Situacions que desagraden o que semblen injustes.
-Totes aquelles faltes que no són considerades molt greus pel reglament de règim intern.

Després de la vostra sol•licitud, el coordinador de mediació, valorarà si el cas és apropiat per a una mediació. Si és així, proposarà els mediadors/es que consideri idonis i, si són acceptats, determinarà la data i l’hora del la primera sessió.

Què pots fer si veus un problema i creus que necessita un acte de mediació?

. Pots suggerir als teus companys que sol•licitin el Servei de Mediació.
. Si et preocupa la situació, post comentar-ho directament al tutor/a o a la Coordinador de mediació (Fina Anglès)
. Si no vols donar-te a conèixer , pots explicar el problema de forma anònima i deixar l’escrit a la bústia de mediació (al costat de consergeria).