PAU i accés a la universitat

LES PAU: QUÈ SÓN I COM SÓN

Què són les PAU?

  • Les PAU tenen com a objectiu valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.
  • Les PAU són l’única prova externa en el sistema educatiu català formulada coordinadament des de les universitats catalanes, però amb la col·laboració del professorat de secundària.
  • La qualificació de la fase general de les PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés té validesa indefinida.
  • La nota d’admissió per a cada títol de grau al qual vulgui accedir un estudiant tindrà en compte, a més d’aquesta nota d’accés, les notes de les matèries examinades en la fase específica, degudament ponderades.

 

Estructura de la prova

La prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s’estructura en dues fases:

  • Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis:

– Llengua catalana i literatura

– Llengua castellana i literatura

– Llengua estrangera

– Història

– I, una matèria comuna d’opció a triar entre:

Llatí

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Història de l’art / Història i fonaments de les arts

  • Fase específica de caràcter voluntari:

Cada alumne/a pot examinar-se d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.

Enllaços:

PAU i accés a la universitat.

Accesnet

Ponderacions Catalunya 2018