Servei Comunitari

Servei Comunitari, una acció educativa diferent en el marc curricular 

A partir d’aquest curs, el nostre Institut ha posat en marxa el SERVEI COMUNITARI; un projecte que potencia i garanteix que els estudiants, al llarg de la seva etapa educativa, experimentin amb alguna activitat de compromís cívic, entrin en contacte amb la ciutadania i posin els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El Servei Comunitari formarà part de la programació curricular de la matèria de 3r d’ESO, vinculada a les àrees de Cultura i Valors Ètics i Religió, i obligatòria per a tot l’alumnat. Comprendrà una part de l’aprenentatge, que es durà a terme dins l’horari lectiu (10 hores), i un servei actiu a la comunitat (10 hores més) que es realitzarà fora d’aquest horari, segons les necessitats de les entitats amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre.

Les professores Obdúlia Maireles i Sandra Restoy seran les encarregades d’impulsar i coordinar aquest nou projecte del nostre Institut.

 

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI (INSTITUT JOAN GUINJOAN ES MOU)

SERVEIS COMUNITARIS

 

Què és el Servei Comunitari?
El Servei Comunitari és un projecte dissenyat des del Departament d’Ensenyament dins del marc legal que afecta el disseny curricular de l’etapa de l’ESO. La primera fase d’implantació va ser el curs 2014-2015 a Barcelona. A l’Institut Joan Guinjoan, l’hem implantat aquest curs 2018-2019.
El Servei Comunitari no s’entén com una assignatura sinó com un projecte de caire competencial destinat a desenvolupar la competència social i ciutadana que marca l’actual currículum d’Ensenyament.  Aquesta competència promou l’actitud crítica, el compromís, la responsabilitat, la participació, l’esforç, el respecte, el diàleg i l’austeritat.
El projecte de Servei Comunitari està estructurat en 10 hores lectives i 10 hores no lectives, on els alumnes hauran d’invertir el seu temps de lleure en favor d’altres persones.
Com va sorgir la idea d’iniciar el projecte amb els alumnes de 3r ESO?
El Servei Comunitari el podem desenvolupar durant els cursos de 3r i 4t de l’ESO. Nosaltres hem decidit desenvolupar-ho a 3r d’ESO per tal de poder recuperar el servei a 4t d’ESO en el cas de que hi hagi alguna circumstància per la qual el servei no es pugui fer a 3r, ja que és un treball/projecte de caire obligatori i avaluatiu.
Amb quines entitats s’està col·laborant?
Actualment estem col·laborant amb Càritas Diocesana de Tarragona, CERAP – Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de Palomar, L’Onada, Biblioteques de Riudoms i Montbrió del Camp ( a través dels respectius Ajuntaments) i les diferents escoles de les poblacions de Vinyols i els Arcs, Riudoms i Montbrió del Camp.
En un futur, el voluntariat també ho podrà fer en altres cursos?
En principi està dissenyat per 3r i 4t d’ESO ja que es té en compte l’adquisició d’independència de mobilitat i també el seu grau de maduresa, tot i que ara mateix no està previst s’entén que el voluntariat no té edat i que es podria fer extensiu a d’altres cursos, però no de forma immediata.
En quins horaris i dies faran el voluntariat?
El voluntariat està planificat en períodes mensuals o trimestrals, ja que els horaris i dies depenen dels treballadors i/o voluntaris de les diferents entitats i de la disponibilitat dels alumnes, ja que el voluntariat és una inversió del temps de lleure de l’alumne.