Servei Comunitari

Servei Comunitari, una acció educativa diferent en el marc curricular 

A partir d’aquest curs, el nostre Institut ha posat en marxa el SERVEI COMUNITARI; un projecte que potencia i garanteix que els estudiants, al llarg de la seva etapa educativa, experimentin amb alguna activitat de compromís cívic, entrin en contacte amb la ciutadania i posin els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El Servei Comunitari formarà part de la programació curricular de la matèria de 3r d’ESO, vinculada a les àrees de Cultura i Valors Ètics i Religió, i obligatòria per a tot l’alumnat. Comprendrà una part de l’aprenentatge, que es durà a terme dins l’horari lectiu (10 hores), i un servei actiu a la comunitat (10 hores més) que es realitzarà fora d’aquest horari, segons les necessitats de les entitats amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre.

Les professores Obdúlia Maireles i Sandra Restoy seran les encarregades d’impulsar i coordinar aquest nou projecte del nostre Institut.

 

PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI (INSTITUT JOAN GUINJOAN ES MOU)

SERVEIS COMUNITARIS