Signatura de conveni DUAL amb GMK Unlimited S.L.

És per nosaltres un plaer informar-vos que el nostre centre ha signat un conveni de col·laboració amb GMK Unlimited S.L. perquè els nostres alumnes puguin realitzar formació en alternança DUAL, del cicle formatiu de grau superior de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (CFGS DAM), a les instal·lacions d’aquesta agència de comunicació.

Signatura_JDA_GMKUnlimited