JIGSAW amb l’alumnat de SMX

Aprendre és una activitat molt interessant però de vegades, a tots ens pot costar més o menys. Avui s’ha fet a l’institut, una activitat en anglès amb metodologia CLIL amb els objectius principals de que siguin els alumnes els constructors del seu aprenentatge així com per fomentar el treball en grup i la cohesió entre alumnat.

Amb la professora Amèlia Lores, els grups de segon de SMX han fet una activitat anomenada JIGSAW que consisteix en treballar en grups per formar una història. L’alumnat s´ha dividit en tres grups i cada història s’ha trencat en cinc segments. Cadascú dels alumnes tenia accés només a un dels segments.

El primer pas ha estat individual. Cada alumne ha llegit el seu segment i ha fet un resum amb les idees principals. Com que el text estava en anglès, si no s´entenia alguna paraula, calia buscar la seva definició.

El segon pas ha estat que tots els alumnes que han llegit el mateix segment s´han agrupat per assegurar i compartir el que havien llegit, resoldre dubtes i aclarir idees.

El tercer pas ha estat formar grups amb un membre de cada segment per formar un tot. Ara cada grup pot tenir una visió global del text.

L´últim pas ha estat muntar un puzzle. A cada grup se li ha facilitat un timeline trossejat que havia de recompondre a base d´unir dates, tipologies i explicacions. Per fer-ho cadascun dels membres havia de posar en comú amb els altres tot el que havia après.

Els professors Dani Moreno i Jordi Quesada hi hem pogut assistir per aprendre també de l’experiència i considerem que ha estat molt interessant.