JDA Organització curs 2020-2021

Benvolgudes famílies i alumnat del centre.

Com ja sabeu l’inici de curs d’enguany ve marcat per la situació sanitària derivada de la pandèmia provocada pel COVID 19. Aquesta situació ha provocat que ens hem hagut d’adaptar a la situació actual a les darreres instruccions que hem anat rebent aquest setembre per part del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona (les darrerers modificacions sobre la gestió dels protocols COVID i mesures addicionals a tenir en compte ens varen arribar  el dia 9 de setembre a les 14:30).

En aquesta entrada us volem informar de diferents qüestions que s’han de tenir molt en compte al llarg del curs. Aquesta notícia s’anirà actualitzant en els casos de noves instruccions i/o nous requeriments.

Documents importants

Carta dirigida a les famílies per part del Conseller d’Educació i de la Consellera de Salut.

Pla d’Organització actual per al curs 2020-2021

Addenda al Pla d’Organització (novembre 2020)

Canvis en la durada de les quarentenes dels GCE (a partir de l’11 de novembre de 2020)

Compromís de bones pràctiques telemàtiques per part de l’alumnat

Declaració responsable de les famílies de l’alumnat menor d’edat: Declaració responsable

Declaració responsable de l’alumnat major d’edat: Declaració responsable

Autorització per al procediment de gestió de casos COVID als centres educatius. Model del Departament d’Educació

Certificat de declaració autoresponsable per estada fora de casa entre les 22:00h i les 06:00h (https://certificatdes.confinapp.cat/) i un algun altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa…) que justifiqui per què ets fora de casa.

Requeriments d’accés

L’alumnat haurà de portar omplerta i signada la declaració responsable corresponent. Aquesta declaració responsable s’ha de presentar cada vegada que es retorni d’una situació d’aïllament.

Seguint les instruccions del document “Mesures extraordinàries de /Salut per evitar els brot de la COVID-19 a les escoles”  (Infografia):

Què heu de tenir en compte a diari, entre altres coses, abans d’accedir al centre educatiu?

Cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.

L’alumnat més gran de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.

No s’hi pot entrar amb cap d’aquests símptomes:

En el cas de l’alumnat menor o igual a 14 anys

 • Febre o febrícula
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll *
 • Congestió nasal *
 • Vòmits o diarrees
 • Mal de cap
 • Malestar
 • Dolor muscular

En el cas de l’alumnat de més de 14 anys

 • Febre o febrícula
 • Tos
 • Dificultat per a respirar
 • Mal de coll *
 • Alteració del gust o de l’olfacte
 • Vòmits o diarrees
 • Mal de cap
 • Malestar
 • Calfreds
 • Dolor muscular

*El mal de coll o refredat nasal de l’alumnat només es consideraran indicatius de COVID-19 si s’acompanyen de febre o algun dels altres símptomes de la malaltia.

A MÉS, CAP PERSONA POT ACCEDIR-HI SI:

 • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19

 

És imprescindible puntualitat en l’horari d’entrada al centre, evitant aglomeracions i corredisses. En el cas de reiterada manca de puntualitat es prendran les mesures disciplinàries necessàries.

 

No es prendrà la temperatura a l’alumnat abans d’entrar al centre i/o a les aules, ho hauran de fer a casa, per evitar aglomeracions a l’entrada del centre o de les aules. En cas que la situació epidemiològica ho requerís poden implementar-se mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada al centre o durant l’estada en el mateix.