Exposició del Treball de Recerca Tutelat de l’Aula Oberta i Batxillerat