Estudis

L’oferta formativa del nostre centre correspon als quatre cursos de l’ESO. Durant aquests quatre anys els nois i noies disposaran d’un ordinador portàtil per cada dos alumnes i llibres de consulta a l’aula. L’entorn virtual és una eina per l’aprenentatge que s’utilitza a l’institut i a casa. Treballem per projectes mensuals un terç de l’horari. Cada mes aproximadament realitzem un treball de camp sobre el projecte que comporta tot sovint una sortida. A final de curs (a primer són a l’inici) realitzem colònies per treballar la convivència. A tercer i quart d’ESO els alumnes que ho trien poden participar en intercanvis amb l’estranger (Finlàndia, Alemanya, Holanda…). A quart d’ESO hi ha una oferta d’optatives de les modalitats humanística, científica i de cicles formatius.