Consell d’alumnes

El Consell d’Alumnes de l’Institut és un important òrgan de participació dels nois i noies. La finalitat d’aquest òrgan és facilitar a l’alumnat l’autogestió i la posada en funcionament de pràctiques democràtiques que facin extensiva la participació activa de tot el col·lectiu d’alumnes en molts aspectes del centre. La implicació de les noies i els nois, així com la possibilitat real de dir la seva en tots els aspectes de l’institut són claus pel funcionament efectiu del CdA, que també gestiona part del pressupost del centre.

Enllaços: