L’institut

L’Institut de Sils és un centre de secundària obligatòria creat l’any 2008 amb un projecte educatiu de caràcter innovador. Els eixos del projecte sempre han estat la didàctica del grup heterogeni, l’avaluació competencial, l’enfocament global de l’aprenentatge i l’educació en valors. L’organització pedagògica de caràcter avançat dóna com a resultat, a la pràctica, un centre OBERT, ACTIU I INCLUSIU.