Organigrama

Equip directiu:

Càrrec Nom Especialitat
Directora Laura Ayuso Pérez Socials (departament de geografia i història)
Cap d’Estudis Núria Pascual Calvo Matemàtiques (departament de matemàtiques)
Secretària Mónica Pérez Casado Matemàtiques (departament de matemàtiques)
Coordinadora pedagògica MªJosé Rodríguez Martín Anglès (departament d’anglès)
Adjunt cap d’estudis Eva Palomas Bové Català (departament de llengua i literatura catalana)

Personal d’administració i serveis:

Càrrec Nom
Consergeria Cristina Bonfill Rocabert
Consergeria Ramon Trilla Bordera
Administració Marta Bertran Arqué
Administració
Anna Ballester Sáez

 

Professor Departament  i Seminari
Marta Giner Departament Llengües estrangeres
Daniel Margarit Departament de Ciències Socials
Teresa Rius Departament de Física i Química
Susana Tomás Departament de llengua i literatura castellana
Alícia Mansilla Departament de llengua i literatura catalana
Juana Díaz Departament de Matemàtiques
Alfred Cuchi Departament d’Educació Física
Àngels Sánchez Departament de Tecnologies
Magda Canals Departament de Visual i plàstica
Núria López Departament d’Orientació educativa
Artur Ollero Seminari de Filosofia
Víctor Romero Seminari de C. Naturals

Coordinacions:

Càrrec Nom Especialitat
Coordinadora 1r ESO Carme Piqué Socials (departament de geografia i història)
Coordinadora 2n ESO Ana Ros Anglès (departament d’anglès)
Coordinadora 3r ESO Anna Roset Tecnologia (departament de Tecnologies)
Coordinadora 4t ESO Trini Crespo Anglès (departament d’anglès)
Coordinadora Batxillerat Elisa Nebot Anglès (departament d’anglès)
Coordinadora L.I.C. Isabel Jiménez Anglès (departament d’anglès)
Coordinadora Informàtica Jessica Triviño Tecnologia (departament de Tecnologies)
Coordinadora biblioteca Paula Carrillo Socials (departament de geografia i història)
Coordinador pla de l’esport Alfred Cuchi Educació Física (departament d’educació física)
Coordinadora de festes Marta Ruiz Català (departament de llengua i literatura catalana)

 

Curs Nom Especialitat
1r ESO A Almudena García Ciències Naturals
1r ESO B Sebastià Anguera Català
1r ESO  C Carme Piqué Socials
1r ESO D Eva Maillo Castellà
2n ESO A Àngel Pujol Matemàtiques
2n ESO B Daniel Margarit Socials
2n ESO C Olga Capdevila Anglès
2n ESO D Ana Ros Anglès
2n ESO E Emma López Català
3r ESO A Paula Carrillo Religió
3r ESO B Lourdes Sánchez Ciències Naturals
3r ESO C Isabel Jiménez Anglès
3r ESO D Laura Condes Ciències Naturals
3r ESO E Anna Roset Tecnologia
3r ESO F Enric López Castellà
4t ESO A Marga de Febrer Català
4t ESO B Òscar Badia Llatí
4t ESO C Sílvia Marchena Socials
4t ESO D Trini Crespo Anglès
4t ESO E Gabriel Ramírez Educació Física
1r Batx A Arantxa García Física i Química
1r Batx B Artur Ollero Filosofia
1r Batx C Elisa Nebot Anglès
1r Batx D Sagrari Fernández Català
2n Batx A Marisa Salgado Física i química
2n Batx B Paqui Navarro Filosofia
2n Batx C Marta Ruiz Català