Projectes de Centre

L’institut El Cairat és un centre viu i plural.  Centre viu en la mesura que persegueix fonamentar entre l’alumnat una actitud curiosa, crítica i investigadora mitjançant la comunicació i el treball (individual i en grup) amb la finalitat de fer factible un  bon sistema d’adquisició dels diferents aprenentatges que hauran d’incidir en la seva formació. L’objectiu és aconseguir que l’alumnat sigui l’autèntic protagonista del seu aprenentatge sempre estimulat i orientat pels docents.

Centre plural en la vessant cultural de la societat que ens envolta. 

Hi ha gran varietat de projectes per tal d’arribar a tots els interessos del nostre alumnat:

Projectes de llengües, d’investigació, de matemàtiques, solidaris, saludables, tecnològics, democràtics i socials, esportius, …