Aquest projecte té una llarga tradició al nostre institut.

L’objectiu que persegueix és aconseguir que l’alumnat adquireixi els coneixements, les capacitats i les actituds  sobre els valors d’unes conductes d’hàbits saludables des d’una perspectiva integral.

La programació de les diferents activitats giren al voltant dels següents temes:

  • Salut alimentària i activitat física
  • Salut afectiva i sexual
  • Salut mental i consum de drogues
  • Educació viària. Mobilitat sostenible i segura
  • Mediació escolar: Amb l’objectiu de Fomentar les relacions positives i la resolució de conflictes a través del diàleg i els pactes de mutu acord entre iguals. El curs 16-17 l’institut es va adherir al programa ‘De tu a tu’ amb la Col·laboració dels Mossos d’Esquadra i aquest curs ha estat valorat positivament.

Al curs 17-18 l’institut s’ha adherit al nou programa d’innovació pedagògica  que el Departament d’Ensenyament ha creat  anomenat: #aquiproubullying per la prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals. L’objectiu és posar al seu abast la formació, estratègies i recursos necessaris per elaborar un projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar, en especial de l’alumnat.

Per a organitzar les diferents activitats es té en compte l’edat de l’alumnat, els seus interessos i les seves necessitats.

Curs Cabalbaix Mossos d’Esquadra Departament d’Ensenyament. Programa europeu Aquí en parlem Fundació MAPFRE Marató de TV3 Farmacèutica Institut Guttmann
1r ESO Tabac i alcohol Internet seguraDe tu a tu. Classes sense fum
2n ESO Estàs pantallat Aquí en parlem Xerrada en tots els nivells i grups
3r ESO Drogues Situacions de risc. Violència de gènere Controla les TIC
4t ESO Teatre: No em ratllis! Llei i drogues
Violència de gènere
BAT Educació viària Sexualitat Educació viària


Aquestes activitats depenen de l’oferta de les entitats
.