Acció voluntària:

L’institut El Cairat vetlla per implementar accions que garanteixin que l’alumnat, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzi accions de compromís cívic, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

Objectius

L’objectiu principal és afavorir l’intercanvi entre alumnat de diferents etapes educatives i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals a l’alumnat participant.
A més a més, altres objectius vinculats al projecte són:

  • Millorar la competència oral comunicativa de l’alumnat.
  • Promoure els entorns d’aprenentatge lingüístic no matern a partir de les interaccions personals entre poblacions escolars de l’entorn.
  • Implementar metodologies d’aprenentatge-servei que permetin apropar l’alumnat de secundària a valors propis de la vida en societat.
  • Afavorir actituds de compromís i respecte que ajudin a construir un entorn més humà.
  • Possibilitar el treball i l’intercanvi de centres i docents de primària i secundària.
  • Afavorir al voltant d’aquesta activitat mecanismes de progrés i participació entre els implicats del projecte: alumnes, docents, centres, famílies.
  • Activitats a l’hora del pati.

A l’hora del pati el coordinador d’esport organitza una xarxa de competicions i activitats de lleure com poden ser: Competicions de futbol, bàsquet, escacs, …

Aquestes activitats requereixen de personal que gestioni i faci d’àrbitres, … és aquí on el nostre alumnat col·labora de forma voluntària.

Acció Solidària:

Per tal d’atendre  demandes de suport i ajut solidari el centre duu a terme les següents activitats solidàries:

  • Col·laboració amb La Marató de TV3, és un projecte arrelat i amb tradició al nostre centre des de fa anys, a través del Fil Solidari.
  • Col·laboració amb Càritas d’Esparreguera en ocasions puntuals. Articulem a través de la cursa solidària.
  • Col·laboració amb activitats que promouen l’equitat en coordinació amb Omplimlapica.

Compromesos, any rera any, amb la Recerca Biomèdica, amb la Marató de TV3.

 

 

Fil solidari

Un any més, col·laborem amb La Marató de TV3 que aquest any va dedicat a les Malalties minoritàries. Des del centre, hem tornat a organitzar el Fil solidari i aquesta vegada, hem recaptat 736,20 euros!!! Moltes gràcies a tots aquells que hi heu participat!