AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat de les Llengües

El Cairat s’inicia en el curs 2019-20 en el projecte d’ensenyament integrat de les llengües “Avancem”, que tindrà una durada de tres cursos.

“Avancem” és un programa d’innovació pedagògica que té un doble objectiu:

   * Reforçar la competència plurilingüe dels alumnes perquè l’ús de qualsevol llengua curricular del centre els obri  portes a comunicar-se arreu i amb tothom.

 * Implementar un ensenyament competencial de les llengües que prioritzi el “saber comunicar-se” i que incentivi  la col·laboració i el treball coordinat entre els docents de l’àmbit de llengües.

En aquest espai web trobareu un seguiment de les activitats que anirem realitzant per assolir la nostra fita.

Avancem per millorar la capacitat de comunicació del nostre alumnat.