CARBÓ

Nom:
Català: Carbó
Castellà: Carbón
Anglès: Coal
Francès: Charbon

 

Resultado de imagen de carbon Resultado de imagen de carbon

 

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
El carbó o carbó mineral és una roca sedimentària organògena de color negre.
Formació de la roca i/o mineral:
La majoria del carbó explotat es va formar a partir dels vegetals que van créixer durant els períodes Carbonífer (fa de 359 a 299 milions d’anys) i Cretaci.
Composició química:
Està format per carboni i amb quantitats variables d’altres elements, principalment hidrogen, sofre, oxigen i nitrogen, utilitzada com a combustible fòssil.

Breu descripció ( color, textura,……):
És una roca de color negre, o marró fosc amb una textura semblant a la del lígnit (semblant a la fusta).
Usos i/o aplicacions:
Es utilitzat com a combustible fòssil, per la seva quantitat molt rica en carboni.
Llocs d’origen (Jaciments mes importants):
El carbó s’origina per la descomposició de vegetals terrestres que s’acumulen en zones pantanoses, de lagunes o marines de poca profunditat.
Referència bibliogràfica:

Carbón


https://es.wikipedia.org/wiki/Carbón

CARBO