GALENA AMB CALCOPIRITA

Nom
Català: Galena amb Calcopirita.
Castellà: Galena con Calcopirita.
Anglès: Galena with Chalcopyrite .
Imatges

Resultado de imagen de galena amb calcopirita

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?

És un mineral Molt comú a els filons de sulfurs disseminats per els roques ígnies .La Galena és un mineral natural de l’sulfur de plom.L a calcopirita és el mineral de coure més ampliament distribuït i una de les Principals fonts de este. Pertany a la classe dels sulfurs.
Composició química
soluble en HCl calent amb la producció d ‘Àcid sulfhídric (H2S) que és reconeix per la su pudor característica d’ous podrits.

Breu descripció (color, textura…)
És tova, densa, fràgil, exfoliació perfecta, opaca, amb lluïssor Metàl·lica Molt intensa, pols de color gris fosc.
Usos i/o aplicacions
La calcopirita és el principal mineral del coure. Gairebé dos terços del seu pes són el ferro i el coure, tots dos metalls són de gran aplicació industrial; La galena és un dels principals components del plom. A l ‘Antic Egipte s’utilitzava com a força per a l’kohl, un cosmètic emprat per a protegir els ulls. També es va fer servir a l’elaboració d‘esmalts per atuells ceràmics. Els cristalls de galena van tenir gran utilitat per a les ràdios primitives com a element Rectific ador dels senyals captades per l’antena, que posteriorment va ser reemplaçat per paper diode.

Lloc d’origen (Jaciments més importants)
La Galena És Pot trobar, per Exemple, a Joplin, Missouri, EUA. A Catalunya n’hi ha nombrosos Jaciments, a els més coneguts dels quals són a la zona de les mines de Bellmunt del Priorat, tancades per a l’Explotació des de l’any 1972. També n’havia sortit en quantitats variables a la mina Berta (Terme municipal de, Vallès Occidental) i a les Mines d’Osor, la Selva. Sant Cugat del Vallès.