CRETA BLANCA

NOM
Català: Creta blanca
Castellà: Creta blanca
Anglès: Chalk
DESCRIPCIÓ
La creta  és una roca sedimentaria blanca i porosa, una forma de composta pel mineral calcita. La calcita és carbonat de calci o Ca CO3. Es forma sota condicions marines profundes per l’acumulació gradual de petites plaques de calcita… Llegeix més»

GUIX


ca: guix
es: yeso
en: cast

DESCRIPCIÓ
És un minaral format per sulfat de calci dihidratat (CaSO4·2H2O), que cristal·litza en el sistema monoclínic. És un material petri que transformat industrialment s’anomena sulfat de calci hemihidratat (CaSO4·½H2O). També se’l coneix com a “guix cuit”. Les seves propietats, es van… Llegeix més»