CRETA BLANCA

NOM
Català: Creta blanca
Castellà: Creta blanca
Anglès: Chalk
DESCRIPCIÓ
La creta  és una roca sedimentaria blanca i porosa, una forma de composta pel mineral calcita. La calcita és carbonat de calci o Ca CO3. Es forma sota condicions marines profundes per l’acumulació gradual de petites plaques de calcita… Llegeix més»