COURE

Nom
Català: Coure
Castellà: Cobre
Anglès: Copper
Francès: Cuivre

Imatges

Resultado de imagen de coure piedra

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
El coure és un mineral de la classe dels elements natius, que pertany al grup de minerals del coure.
Elements natius: els elements natius són aquells elements que es produeixen en la natura en forma no combinada amb una estructura cristal·lina diferent. La classe dels elements natius inclou els metalls, com el coure, l’or. i entre altres elements específics.

Formació de la roca i/o mineral
Els jaciments de coure estan relacionats amb roques ultrabàsiques constituïdes per minerals rics en ferro i magnesi, encara que també s’origina degut a determinats processos químics en jaciments de sulfurs.
Es troba en masses ben visibles en cavitats de basalts i conglomerats. A les mines velles de coure
abandonades es bastant fàcil trobar incrustacions de coure a sobre d’objectes de ferro.

Composició química
Coure (Cu): 100,00%. Fórmula química: Cu

Breu descripció (color, textura.)
El color del coure, com el seu nom indica, és el color coure. El seu lustre és metàl·lic i és opac (no translúcid). La ratlla que deixa el coure (per exemple, si ratllem una paret) és rosa. És un material molt tou (de 2-3 en l’escala de Mhos) i molt mal·leable, i les seves fractures són estelloses. El coure cristal·litza en sistema cúbic, però els cristalls (cúbics o octaèdrics) són molt estranys.

Usos i/o aplicacions
El coure natiu en estat pur molt estranyament es presenta en quantitats suficients com per a ser explotat industrialment, per això, per als seus diferents usos, el coure s’extreu de diversos materials, com per exemple, la cuprita (òxid de coure), la calcolita (sulfur de coure) i altres. Actualment, el principal ús del coure té lloc en l’àmbit de l’electrònica. Al ser dúctil i conductor de l’electricitat, s’utilitza en l’obtenció de cables i fils de totes les dimensions.

Lloc d’origen (jaciments més importants)
Els jaciments més importants es troben a:
• Arizona
• Nova Jersey
• Estats Units (USA)
• Alemanya
• Finlàndia
• Xile
• Rússia
• Zàmbia
• Espanya: Astúries, Guipúscoa, Jaén, Huelva, Pirineus d’Aragó

Referència bibliogràfica
htps://ca.wikipedia.org/wiki/Coure_natiu
htps://ca.wikipedia.org/wiki/Coure
htps://www.slideshare.net/Tecno_Eoe/tecnologia-el-coure
htps://www.asturnatura.com/mineral/cobre/10.html
htps://ca.wikipedia.org/wiki/Elements_natius