Instal·lacions

 

L’institut esta situat a l’interior del Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallés, amb el que comparteix instal·lacions i serveis. L’alumnat de l’institut disposa d’aules equipades amb canó de projecció i/o pissarra digital, de dos laboratoris (un per a física i química, i l’altre per a ciències naturals), una aula de tecnologia, una aula d’informàtica amb 25 ordinadors, una aula de dibuix i una altra per a música.
L’alumnat de cicles formatius utilitza, quan s’escau, diferents instal·lacions del Centre d’Alt Rendiment Esportiu.