REUNIONS AMB LES FAMÍLIES

 

Dimarts 4 d’octubre

Dimecres 5 d’octubre

4t ESO a les 17:30h

1r ESO a les 17:30h

1r i 2n BATXILLERAT a les 17:30h

2n ESO a les 17:00h

3r ESO a les 17:30h