ORIGINAL O CÒPIA

A veure si pots esbrinar, del parell d’imatges que apareixen, quina és l’original i quina és la còpia. Aquestes  són algunes de les imatges que han estat realitzades pels alumnes de 4t d’ESO a l’optativa d’Informàtica, amb l’ajuda de programes de dibuix vectorial utilitzats al món del disseny gràfic.