Espai TAC és el racó on trobar informació sobre tecnologia aplicada a l’Educació (tutorials, FAQ’s,…)

Correus col·lectius per cursos

Els correus col·lectius també ens poden servir per convidar als alumnes al nostre Classroom sense deixar-nos cap.

PRIMER_ESO
primer_eso@isantfeliu.net

PRIMER_ESO_A
primer_eso_a@isantfeliu.net

PRIMER_ESO_B
primer_eso_b@isantfeliu.net

PRIMER_ESO_C
primer_eso_c@isantfeliu.net

PRIMER_ESO_D
primer_eso_d@isantfeliu.net

PRIMER_ESO_E
primer_eso_e@isantfeliu.net

SEGON_ESO
segon_eso@isantfeliu.net

SEGON_ESO_A
segon_eso_a@isantfeliu.net

SEGON_ESO_B
segon_eso_b@isantfeliu.net

SEGON_ESO_C
segon_eso_c@isantfeliu.net

SEGON_ESO_D
segon_eso_d@isantfeliu.net

SEGON_ESO_E
segon_eso_e@isantfeliu.net

TERCER_ESO
tercer_eso@isantfeliu.net

TERCER_ESO_A
tercer_eso_a@isantfeliu.net

TERCER_ESO_B
tercer_eso_b@isantfeliu.net

TERCER_ESO_C
tercer_eso_c@isantfeliu.net

TERCER_ESO_G
tercer_eso_d@isantfeliu.net
GARBI

QUART_ESO
quart_eso@isantfeliu.net

QUART_ESO_A
quart_eso_a@isantfeliu.net

QUART_ESO_B
quart_eso_b@isantfeliu.net

QUART_ESO_C
quart_eso_c@isantfeliu.net

QUART_ESO_D
quart_eso_d@isantfeliu.net

QUART_ESO_G
quart_eso_g@isantfeliu.net
GARBI

PRIMER_BAT
primer_bat@isantfeliu.net

PRIMER_BAT_A
primer_bat_a@isantfeliu.net

PRIMER_BAT_B
primer_bat_b@isantfeliu.net

PRIMER_BAT_C
primer_bat_c@isantfeliu.net

SEGON_BAT
segon_bat@isantfeliu.net

SEGON_BAT_A
segon_bat_a@isantfeliu.net

SEGON_BAT_B
segon_bat_b@isantfeliu.net

SEGON_BAT_C
segon_bat_c@isantfeliu.net