Pla del treball de l’alumnat en període de Quarantena

Plans del treball de l’alumnat en període de Quarantena

Versió 2.1 (2/11/20)

Per facilitar el treball dels alumnes a casa, en els casos – individuals o de grup – que sigui necessari, proposem aquesta taula que, amb diferents enllaços, us duen a les tasques de cada grup classe. També es poden preveure videoconferències o altres activitats, que us seran oportunament anunciades.

Cliqueu sobre el vostre grup o agrupament per saber la feina setmanal proposada. A fi de resoldre dubtes us podeu dirigir el correu professional dels vostres tutors o dels vostres docents.


Grups classe