Horari entrades i sortides i accessos curs 2021-22

Recordeu que les entrades i sortides es fan de manera esglaonada, mentre sigui necessari, i en accessos determinats. L’horari per cursos és el següent:

  • 1r ESO: 8.25-14.45 h (Av. Folch i Torres)
  • 2n ESO: 8.15-14.55 h (Av. Folch i Torres)
  • 3r ESO: 8.15-14.55 h (Av. Folch i Torres)
  • 4t ESO: 8.25-14.45 h (Av. Folch i Torres)
  • Postobligatoris (Batxillerat i Cicles de Formació Professional 1r curs – torn matí) : 8.15-14.55 h (Av. de la Pau)
  • Cicle d’informàtica SMX1D – torn tarda: 15-20.50 h (Porta principal)
  • Cicles de Formació Professional 2n curs: 15-19.55 h* (Porta principal)

* excepte dimecres: 17.10-19.55 h

Cal ser puntuals i arribar abans que comencin les classes perquè les portes d’accés es tanquen a les 8.15 h per als alumnes de 2n, 3r d’ESO i postobligatoris (Batxillerat i CFGM) i a les 8.25 h per als alumnes de 1r i 4t d’ESO.

  • Fora d’aquest horari, els alumnes només poden accedir per la porta principal i han de passar per Consergeria / Professorat de Guàrdia i, si és el cas, entrar en el “protocol de retards”. Els alumnes del postobligatori NO poden entrar tard sense permís específic de Direcció d’Estudis.
  • L’entrada i sortida esglaonada de l’Institut només afecta 1r i 4t d’ESO que entren a les 8.25 h i surten a les 14.45 h.