Pla d’organització

Amb l’enllaç següent podeu visualitzar o descarregar el nostre Pla d’organització, el document que recull i sintetitza les actuacions principals amb què adaptem el nostre centre a la pandèmia generada per la Covid-19. De la mateixa manera que la situació és dinàmica i canvia amb rapidesa, també aquest document ha de ser quelcom viu, de manera que s’adapti a les transformacions de cada moment; per això, sempre us oferirem la darrera versió, juntament amb la data d’actualització:

Pla d’organització (darrera actualització: 29 de setembre de 2020)

Seguint el principi de “finestra única” que consignem al nostre Pla d’organització, l’alumnat que es troba en situació de quarantena ha de seguir les tasques, activitats i orientacions que cada professora i cada professor reculli al calendari del Moodle. En cas que els nois i noies tinguin dubtes, sempre es poden posar en contacte amb el professorat a través del correu del mateix Moodle o del correu corporatiu (@institutcampalans.net). Aquestes indicacions són vàlides tant per als alumnes quarantenats individualment com els que ho estan amb tot el seu grup estable.

L’alumnat que ha estat quarantenat amb tot el seu grup estable, a més, compta amb un reforç de sessions de Meet per tal de mantenir el contacte amb trobades telemàtiques que puguin servir per fer petites explicacions, resoldre dubtes, oferir indicacions acadèmiques i també suport emocional. En aquest document trobeu el calendari de sessions.

 

Declaració responsable i autorització PCR

A la barra esquerra us podeu descarregar el document de Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys), i el de Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i altres ensenyaments). Aquest document, en la versió que correspongui, s’ha de retornar degudament complimentat al tutor o tutora durant els primers dies de classe.

D’altra banda, les famílies i alumnes majors d’edat també ens heu de fer arribar a través de la tutoria l’Autorització per fer PCR que trobeu a la barra esquerra.

 

Altres informacions

A continuació us oferim també diferents documents que poden ser del vostre interès:

El curs 2020-2021, ben segur


Des de fa dies treballem perquè l’arribada o la tornada de l’alumnat al nostre Institut Rafael Campalans siguin les més segures possibles en un context de pandèmia com el que vivim. Les decisions del Departament d’Educació s’estan prenent estretament amb el Departament de Salut,… Llegeix més»

Pla d’obertura

Els últims dies, el Departament d’Educació ha treballat en un Pla d’obertura de centres educatius en Fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020, que s’ha concretat en un Pla d’obertura que cada centre educatiu ha organitzat en funció de diferents paràmetres, necessitats i disponibilitat. Llegeix més»