Des de quan?

L’activitat educativa d’aquest institut va començar el dia 16 d’octubre de 1979, com a secció de Formació Professional adscrita a l’Institut Politècnic de FP de Girona, amb les branques de primer grau de FP de Fusteria i Administratiu i s’instal·là en unes dependències que havien estat les escoles públiques del poble.

El curs 1981-82 es va incrementar l’oferta docent del centre amb la implantació del primer grau de la branca de Moda i Confecció.

Una mica més tard es van implantar els estudis de segon grau de Formació Professional: el curs 1982-83 es va introduir l’especialitat de Construcció Industrial en fusta i el curs següent, l’especialitat d’Administratiu.

Foto: Fundació Rafael Campalans

Va ser l’any 1984 que es va crear l’Institut de Formació Professional d’Anglès per transformació del que fins aleshores havia estat una Secció de Formació Professional. A partir de la Resolució de 18 de maig de l’any 1987, el centre va passar a anomenar-se Rafael Campalans.

L’octubre de 1989 es crea l’Institut d’Ensenyament Secundari Rafael Campalans per transformació de l’Institut de Formació Professional del mateix nom. Així, per voluntat del mateix centre, l’institut es converteix en centre experimentador de la Reforma de l’Ensenyament Secundari, i s’avança nou anys a la implantació generalitzada de la Reforma Educativa.

Durant el curs 1989-90 s’implanten en aquest institut els estudis de primer i segon Cicle d’Ensenyament Secundari (1r i 2n de CES), que més endavant reben el nom de 3r i 4t d’ESO. Aquests nous estudis van suprimint progressivament el primer i el segon grau de FP de les especialitats de Fusteria, Administratiu i Moda i Confecció que s’hi estaven impartint.

El curs 1990-91 s’inicien els estudis de BR (batxillerat de la Reforma o experimental) i els mòduls de primer grau de les especialitats de Fusteria i Ebenisteria (mòdul de dos anys), Administratiu i Moda i Confecció.
Durant el curs 1991-92 es va fer la primera fase de reforma i ampliació.

El curs 1995-96 el Departament va suprimir el mòdul de Moda i Confecció, i el curs 1996-97 el de Fusteria i Ebenisteria, amb el desacord del Consell Escolar.

El curs 1995-96 s’implanta el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa i, per generalització de l’aplicació de la Reforma Educativa, el primer cicle de l’ESO (etapa de 12-14 anys). Aquest últim fet representà l’inici de la normalització de l’institut pel que fa a la relació amb altres instituts no experimentadors i a l’admissió d’alumnes de fora de la zona educativa d’Anglès.

El curs 1997-98 s’implanta el cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, però desapareix el 2001-2002 i es concedeix el cicle formatiu de grau superior d’Administració de Serveis Informàtics.

El curs 1998-99 es fa una primera fase d’obres de reforma, ampliació i millora de l´institut. El setembre del 2000 s’estrenen les actuals dependències de l´institut, un cop acabada una segona fase d’obres de reforma, ampliació i millora.

El curs 2001-02 es comença a impartir el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques.

El curs 2005-06 es comença a impartir el cicle formatiu de grau mitjà Explotació de Sistemes Informàtics.