Consergeria i Secretaria

Consergeria i Secretaria són les unitats des de les quals s’articula la feina del Personal d’Adminsitració i Serveis (PAS) del centre, essencial per al nostre bon funcionament. Una part d’aquesta feina implica l’atenció al públic en aspectes diversos.

Consergeria

Entre d’altres, els serveis d’atenció al públic de Consergeria impliquen el control d’accés a les instal·lacions del centre, la rebuda als visitants i la seva orientació entre les persones i espais de l’Institut, l’atenció telefònica i la derivació de trucades, la justificació de les faltes d’assistència, la copisteria, la rebuda de transportistes i subministradors…

L’horari d’atenció al públic de la Consergeria del centre és:

  • De dilluns a divendres, de 8.00 a 21 h.

Secretaria

Entre d’altres, els serveis d’atenció al públic de Secretaria enclouen la informació sobre aspectes administratius i la tramitació de documentació diversa: formularis genèrics o de sol·licitud, títols, beques i ajuts (per a estudis, transport escolar…), convalidacions i exempcions (mòduls i unitats formatives de Cicles…), certificats (acadèmics, d’acreditació del Nivell de Català…), preinscripcions i matrícules (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior)…

L’horari d’atenció al públic de la Secretaria del centre és:

  • Dilluns, de 8.30 a 17 h.
  • De dimarts a divendres, de 8.30 a 13.30 h.