Què és l’AMPA?

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut Rafael Campalans és una associació voluntària de les famílies amb l’objectiu de promoure la participació i col·laborar amb les activitats de l’Institut.

 

Quina finalitat té?
  • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
  • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
  • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
  • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara l’adquisició i distribució de llibres de text.
  • Representar les famílies al Consell escolar del centre i les institucions educatives.
  • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.
  • Fer propostes per a la formació de mares i pares.

 

Qui en pot formar part?

Poden ser socis de l’AMPA tots els pares i mares dels alumnes matriculats al centre. L’associació és de caràcter voluntari, ara bé, és molt recomanable formar-ne part per poder desenvolupar la seva finalitat.

  Instruccions pagament quota AMPA

  Registre de pagament de socis de l’AMPA

Per a respondre cal iniciar la sessió amb qualsevol adreça de correu gmail, i aquesta queda registrada. S’admet només 1 resposta per adreça electrònica. Els diferents germans del centre cal que responguin 1 vegada per família.

 

L’Assemblea de l’AMPA

L’Assemblea de l’AMPA és l’organisme principal de l’AMPA i determina les directrius de les activitats, supervisa les activitats de la Junta i aprova el pressupost anual.

 

La Junta

Gestiona les activitats de l’AMPA, es coordina amb la direcció del centre i participa en les comissions del centre i en el Consell Escolar que és l’òrgan de màxima decisió del Centre.

 

Membres actuals de la Junta

Presidenta: Mònica Casacuberta
Secretària: Marta Cos
Tresorera: Marta Costa
Vocal: Manel Roura

 

Serveis que oferim
Assignació de taquilles

  Assignació de taquilles curs 20/21

Per a respondre cal iniciar la sessió amb una adreça pròpia de l’institut (xxxx@institutcampalans.net), i aquesta queda registrada. S’admet només 1 resposta per adreça electrònica. Només s’ha de respondre una vegada per a tots els membres que comparteixin taquilla.

Compra de llibres

 Instruccions compra llibres Batxillerat 20/21

 Comercial Girona de Llibres

Rebaixa sobre el preu de les sortides

Com a novetat per al curs 20/21 l’AMPA ofereix als seus socis una rebaixa en el preu de les sortides escolars.

En general, l’import d’aquesta rebaixa és de 25€, que equival aproximadament a una sortida amb desplaçament amb autobús.

Aquest import de rebaixa s’aplicarà a tots els cursos, des de 1r d’ESO fins a 2n de BAT, excepte per a 3r d’ESO. En aquest cas i per a aquest curs, l’import a pagar per les famílies és inferior a 25€ i per tant els socis tindran les sortides escolars a un preu de 0€.

Per a poder gaudir d’aquesta rebaixa, cal haver pagat la quota de l’AMPA abans de fer el pagament de les sortides. És molt important que els socis un cop pagada la quota, omplin el formulari de la pàgina web per a poder comprobar els pagaments. Si l’AMPA no ha pogut comprobar correctament el pagament, l’Institut demanarà l’import complet del pagament de les sortides.

Retorn a la pràctica de l’activitat física i l’esport a l’aire lliure de forma individual

Us Adjuntem comunicat de la SGEAF en relació amb  la fase inicial del retorn a la pràctica de l’activitat física i l’esport així com una infografia sobre sortida a l’exterior per fer activitat física.
Com a resum: des del dissabte dia 2 de maig es pot tornar… Llegeix més»