Què és l’AMPA?

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut Rafael Campalans és una associació voluntària de les famílies amb l’objectiu de promoure la participació i col·laborar amb les activitats de l’Institut.

Quina finalitat té?
 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara l’adquisició i distribució de llibres de text.
 • Representar les famílies al Consell escolar del centre i les institucions educatives.
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares.
Qui en pot formar part?

Poden ser socis de l’AMPA tots els pares i mares dels alumnes matriculats al centre. L’associació és de caràcter voluntari, ara bé, és molt recomanable formar-ne part per poder desenvolupar la seva finalitat.

L’Assemblea de l’AMPA

L’Assemblea de l’AMPA és l’organisme principal de l’AMPA i determina les directrius de les activitats, supervisa les activitats de la Junta i aprova el pressupost anual.

La Junta

Gestiona les activitats de l’AMPA, es coordina amb la direcció del centre i participa en les comissions del centre i en el Consell Escolar que és l’òrgan de màxima decisió del Centre.

Membres actuals de la Junta:

Presidenta: Sandra Vila
Secretària: Raquel Pujol
Tresorer: Josep M. Quer
Vocals: Remei Brescó, Sònia Lavado i Teresa Padín

Objectius:
 • Participar en la millora de l’acció educativa del centre.
 • Donar suport a les activitats del centre.
Gestió:
 • L’AMPA gestiona les quotes i un petit benefici de la venda de llibres que és més un servei que una font d’ingressos.
 • L’AMPA també disposa d’uns comptes de suport a les activitats del centre.
 • L’AMPA subvenciona activitats del centre i en algunes ocasions subvenciona millores en les infraestructures.
 • L’AMPA gestiona les taquilles del centre.

Delícies de Nadal en família


Mireu quines delícies que vam fer una colla de mares, pares, professors i alumnes en aquesta activitat tan fantàstica organitzada per l’AMPA! Recordeu, l’Associació de Mareis i Pares d’Alumnes ens va obsequiar amb un bonic regal prenadalenc: una activitat gratuïta i per a tota… Llegeix més»