Sortida als Torrents de Valls

El passat dimecres 30 d’octubre, els i les alumnes de les optatives “Petites investigacions” de 1r d’ESO i “Conèixer l’entorn” de 2n d’ESO van realitzar una sortida al Torrent de la Xamora per tal de conèixer el seu estat ecològic. Aquesta sortida es realitza dins el marc del  Projecte Rius que es desenvolupa a tot Catalunya.
El Projecte Rius és una iniciativa de l’Associació Hàbitats que neix l’any 1997 amb l’objectiu d’estimular la participació activa de la societat en la conservació i millora dels rius. Fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los .
El centres de primària i secundària de Valls, coordinats per l’Ajuntament de Valls, tenen assignat un tram de Torrent on cada sis mesos han de fer un seguit de proves i estudis per tal de determinar la seva evolució des del punt de vista ambiental. Alguns dels paràmetres que van determinar van ser el cabal del torrent, els nivells de nitrats i oxigen, la terbolesa, la presència de macroinvetebrats…, entre d’altres.
https://youtu.be/qIQxLviLqcA
Sortida organitzada pell departament de Biologia de l’Institut Narcís Oller.