NOU PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L’INSTITUT NARCÍS OLLER APROVA EL NOU PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Després d’un debat plural i integrador, el consell escolar de l’Institut Narcís Oller ha aprovat per unanimitat el nou Projecte Educatiu de Centre

Aquest nou PEC substitueix l’anteriorment vigent, que datava de 2004.  Cal recordar que en aquests 13 anys tant la societat com el mateix centre han experimentat canvis importants, i calia donar resposta als nous reptes que es plantegen en l’àmbit educatiu.  Així el flamant nou PEC és un document de 20 pàgines que explicita i enumera els objectius, les metodologies i l’estructura educativa de la comunitat que formen alumnes, pares i professorat del centre en totes les etapes i àmbits docents: l’ESO, el Batxillerat, la Formació Professional i les Unitats d’Educació Especial.

Els trets d’identitat del centre són l’arrelament a la realitat social i cultural de l’Alt Camp, la  catalanitat i la vocació universalista.  El món educatiu està experimentant una revolució silenciosa: noves maneres d’ensenyar, nous contextos socials, noves tecnologies… De tot plegat, cal fer tria, cal experimentar i cal avançar en la cultura d’equip docent.  Per això són útils i positius els treballs col·lectius que es concreten en fulls de ruta com el Projecte Educatiu de Centre de l’Institut Narcís Oller.

Es fa difícil resumir els eixos principals del PEC, perquè  l’Institut bull d’iniciatives engrescadores, i s’estan impulsant projectes molt interessants en àmbits com el plurilingüisme (ensenyament d’assignatures en anglès), l’educació inclusiva, la mediació i la convivència (amb  mesures efectives contra el bullying), l’ús didàctic de les TIC, etc. Però més enllà de la recerca de l’excel·lència l’àmbit estrictament acadèmic, el PEC posa èmfasi en el vessant educatiu de l’Institut, entès com un espai de convivència i de construcció solidària de personalitats que conviuen, creixen i milloren juntes. Des del respecte a la pluralitat, el centre vol ajudar a construir personalitats crítiques, autònomes i solidàries.

El nou PEC és, en definitiva, un full de ruta potent que renova el compromís de l’Institut Narcís Oller amb la comarca de l’Alt Camp i explicita la voluntat del centre de seguir sent un referent en l’oferta educativa de Valls.

Valls, gener de 2018