Escales amb disseny i literatura

Ahir, 31 de gener, es va dur a terme un nou projecte al centre. La proposta ha estat transformar algunes de les escales de l’Institut en lloms de llibres relacionats amb les diferents matèries que es treballen al centre.
Ha estat un treball de disseny gràfic el qual s’ha incorporat un Codi QR que enllaça a la informació del llibre.
L’han realitzat els alumnes de l’optativa de Disseny de segon de batxillerat amb la seva professora Alba Figueres.
Felicitem a l’alumnat que ha desenvolupat i creat aquest nou projecte, a la Irene Calvo per la seva empenta i iniciativa i l’Alba Figueres per dur-lo a terme. Entre totes un gran treball per al centre, que sens dubte fa que sigui cada dia un lloc més acollidor, integrador i agradable.  Un centre educatiu on l’ensenyament va més enllà de les aules.