Història

L’Institut Mediterrània és un dels tres centres educatius públics del municipi del Vendrell, la titularitat del qual correspon al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Està ubicat al c/ Ramon Casas Carbó, núm. 19. de la urbanització Oasi, a la població del Vendrell.

Els seus orígens es remunten al curs 2006-2007, quan neix com una necessitat provocada per l’augment sobtat de la població del Vendrell. El primer curs comença amb un sistema modular i aviat continua en el centre definitiu actual, en el segon curs acadèmic. El creixement dels cursos impartits es realitza de manera natural: un nou curs d’ESO per cada any escolar. Actualment, en el onzè any de vida, s’imparteix la totalitat de l’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.

A partir del curs escolar 2014-2015, el Departament d’Ensenyament va aprovar l’adscripció dels centres de primària als instituts de secundària amb la finalitat de què els tres instituts continguin de manera equilibrada tota la diversitat i pluralitat del Vendrell perquè d’acord amb els objectius del sistema educatiu de Catalunya, millorin els resultats acadèmics i la cohesió social del conjunt. L’adscripció aprovada consisteix en què l’institut Mediterrània té adscrites les escoles: Àngel Guimerà i La Parellada (Santa Oliva).