Serveis

Paral·lelament a la tasca formativa, des del centre s’ofereix tot una sèrie de serveis per tal de complementar les necessitats de l’alumnat:

Servei de bar cantina: gestionat per una empresa externa

Servei de transport: gestionat per l’Ajuntament del Vendrell, amb tres línies d’autobusos, atesa la situació geogràfica del centre.

Taquilles: gestionat per l’AMPA, destinat als alumnes de Batxillerat.

Servei de Biblioteca: amb un fons bibliogràfic a disposició de l’alumnat per a consulta i servei de préstec amb ordinadors amb connexió a Internet.

Servei d’activitats complementàries organitzades per l’AMPA: reforç d’anglès adreçat a l’alumnat de Batxillerat

Reutilització de llibres Eco Book (Iddink).

El Programa Salut i Escola (PsiE) que impulsen conjuntament el Departament de Salut i el d’Ensenyament, té per objectius millorar la salut dels adolescents mitjançant la realització d’accions d’educació i promoció de la salut.