Àmbit matemàtic

L’adquisició de les competències matemàtiques demana maneres de treballar que en potenciïn el seu desenvolupament. Optem per provocar curiositat i proposar reptes i donar prou temps per investigar i reflexionar a la vegada que encoratgem l’alumnat a construir els seus aprenentatges i ajudar-lo a prendre consciència del seu progrés. Això ho fem en un ambient de classe que afavoreix l’intercanvi d’idees i que anima a la reflexió. Els contextos propers a l’alumnat són indispensables per aplicar els conceptes matemàtics al món real.

El professorat de matemàtiques de La Llauna us ha preparat un vídeo explicatiu: