Ús dels mòbils al centre. Desconnectem unes hores!

A partir del 12 d’abril, serà efectiva la prohibició dels mòbils en tot el recinte del centre, pati inclòs. El claustre de professorat ha près aquesta decisió davant les múltiples incidències que el mal ús del mòbil estava ocasionant. Pensant en l’alumnat, veiem que és una decisió necessària en aquests moments. Acompanyarem aquesta mesura amb activitats específiques sobre l’ús del mòbil a les tutories, especialment a 1r i 2n d’ESO. La tecnologia ens pot ajudar però cal fer-ne un ús responsable.