Sol.licitud de mobilitat ERASMUS+ per a docents

Sol.licitud de mobilitat ERASMUS+ per a docents.

Curs 2019/2020

Des de l’Agència Nacional, SEPIE,  se’ns han atorgat beques de formació per a professorat de CFGM, CFGS i PFI.

Les beques són per realitzar una estada de formació a un país europeu de durada d’una setmana (5 dies). Preferiblement les estades es faran durant el mes de juliol del 2020 excepte les que quedin pendents de l’última  convocatòria que caldrà fer-les abans del Maig del 2020.

 

Des de l’Agència Nacional, SEPIE,  se’ns han atorgat beques de formació per a professorat de CFGM, CFGS i PFI.

Les beques són per realitzar una estada de formació a un país europeu de durada d’una setmana (5 dies). Preferiblement les estades es faran durant el mes de juliol del 2020 excepte les que quedin pendents de l’última  convocatòria que caldrà fer-les abans del Maig del 2020.

Requisits de participació:

 • Estar impartint classes de CFGS,  CFGM o PFI durant el curs 19-20 i/o ser membre de l’equip directiu

 • Disposar titulació en llengua estrangera del país de destí d’un nivell mínim de B1

Descripció de l’estada:

La formació a rebre serà  un aprenentatge per observació a l’estranger  en una empresa o qualsevol proveïdor de FP. La formació caldrà que respongui a  necessitats que tingueu de la pròpia especialitat que impartiu, o de metodologies pedagògiques  i que preveieu que tingui un impacte positiu en les vostres classes, departaments i/o en el propi centre.

Per tal de participar en la convocatòria  cal que ompliu el següent formulari — https://forms.gle/TNcog2kEJ9k7RXHd9 — on redactareu  un petit resum detallant els objectius de l’estada així com l’impacte que preveieu que tingui en el centre o en les vostres classes.

Es valorarà  si teniu un contacte del centre, entitat o servei d’acollida; Aquest pot ser un centre homòleg de Formació Professional, una empresa, o entitat vinculada amb la FP. Si no en teniu, de contacte, des de la Coordinació de Mobilitat us facilitarem eines per buscar-ne.

El barem de la selecció dels participants serà el següent:

Barem de la selecció de participants

Indicadors Justificació i avaluació  Puntuació
1. Motivació  Motivacions personals per participar en un projecte ERASMUS+ 10%
2. Impacte del projecte
 • En el formulari  caldrà escriure un resum del projecte , especificant els principals objectius I l’impacte que podrà repercutir en el centre, en el department i/o  en l’alumnat. (15 punts)
 • Facilitar  un contacte de centre d’acollida (15 punts )
30%
3. Llengües estrangeres  Levels of any official EU language (foreign):(màxim 20 punts)

 • Elemental(A1) +1
 • Basic(A2) +2
 • Intermediate (B1) +3
 • Advance (B2) +4
 • Native (C1/C2) +5
20%
4. Antiguitat
 • Antiguitat en el propi centre: (+5)
 • Antiguitat en altres centres públics  (+5)
10%
5. Participació en projectes internacionals del centre
 • Haver participat en projectes internacionals del propi centre en els últims 4 anys (0.25pt /any i projecte)
10%
6. Càrrecs Durant els últims 4 anys
 • Haver desenvolupat un càrrec de tutoria, coordinació o de l’equip directiu.  0’25 punts per any (comptant els últims 4 anys, ja siguin a aquest centre o a un altre public.
10%
7. Necessitats especials Disposar d’un certificat de reconeixement de discapacitat 10%

Data límit de lliurament 8 de novembre de 2019

Resultats

Publicarem els resultats abans de finalitzar el primer trimestre.