Renovació del consell escolar i eleccions de representants

Renovació del consell escolar i eleccions de representants

El Consell Escolar renova periòdicament els membres electes dels sectors de professorat, famílies i personal d’administració. Aquesta renovació es produeix cada dos anys i són substituïts la meitat dels membres dels sectors indicats per tal de facilitar la continuïtat en el treball del Consell.

Durant el primer trimestre del present curs 2018-19 es renovarà la meitat dels representants del sector de professorat, alumnat i del sector de pares, mares o tutors legals.

Les eleccions per a la renovació són convocades per la direcció del centre i l’administració educativa i es regeixen per la normativa vigent en cada moment i per la normativa pròpia del centre, si la té. En aquesta mateixa secció us mantindrem informats durant els períodes electorals.

VEURE CONVOCATÒRIA ELECCIONS

Més informació: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya