Procés extraordinari d’admissió als cicles d’FP

L’oferta prevista per al procediment de preinscripció ordina​ri no cobreix la demanda i, per tant, resten moltes sol·licituds sense plaça assignada. El Departament d’Educació fa un ampliació extraordinària de places, segons la Resolució EDU/2682/2021, de 31 d’agost per donar resposta a l’itinerari formatiu dels joves i a les necessitats del teixit productiu del país.​

Publicitat de l’oferta

Data de publicació: 8 de setembre de 2021.

OFERTA DE PLACES CFGM
PREINSCRIPCIÓ EXTRAORDINÀRIA
GRUPS OFERTA

DE

PLACES

1r.- CUINA I GASTRONOMIA – HT10 – MATÍ
3 8
1r.- CUINA I GASTRONOMIA – HT10 – TARDA 1 3
1r.- SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HT30 – MATÍ 2 6
1r.- SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HT30 – TARDA 1 3
1r.- FORNERIA, PASTISSERIA I CONFITERIA – MATÍ – IA60 1 3

 

OFERTA DE PLACES CFGS
PREINSCRIPCIÓ EXTRAORDINÀRIA
GRUPS OFERTA

DE

PLACES

1r.- AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – MATÍ – HTA0 1 3
1r.- AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS – TARDA – HTA0 1 20
1r.- GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – MATÍ – HTB0 1 3
1r.- GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS – TARDA– HTB0 1 9
1r.- GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES – MATÍ – HTF0 1 3
1r.- DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 – MATÍ 1 3
1r.- DIRECCIÓ DE CUINA – HTD0 – TARDA 1 3
1r.- DIRECCIÓ DE SERVEIS EN RESTAURACIÓ – HTE0 1 8

Destinataris 

Poden participar-hi tots els alumnes  que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament, independentment que hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció i hagin obtingut o no una assignació (inicial, de llista d’espera o de segona fase d’admissió). 

Presentació de sol·licituds​:  

  • CFGM – Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2021.
  • CFGS – Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 14 de setembre de 2021.

Dins el termini previst, les persones interessades poden presentar una sol·licitud d’admissió a cadascun dels centres del seu interès. S’han de descarregar el formulari de sol·licitud que trobaran a la web preinscripció.gencat.cat. L’han d’emplenar i demanar fins a cinc peticions, cicles i torns, ordenades per prioritat i adjuntar la documentació acreditativa següent: 

  • ​document d’identificació personal: DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna; si és menor d’edat, llibre de família i DNI, NIE o passaport del tutor o tutora; 
  • certificació dels estudis o de la prova d’accés al·legats per a l’accés, en què consti la qualificació obtinguda. 
  • resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles d​el grau corresponent per al curs 2021-2022, si escau. 

Ordenació de sol·licituds i assignació de places

Si la demanda és igual o inferior a l’oferta, s’assignen directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s’ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:

  • ​​Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s’ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada.
  • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s’atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal. S’actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s’exhaureix l’oferta.

Difusió dels resultats del procés

  • CFGM – Publicació de la llista d’admesos 17 de setembre de 2021 presencialment al tauler d’anuncis del centre (no al web). 
  • CFGS – Publicació de la llista d’admesos 21 de setembre de 2021 presencialment al tauler d’anuncis del centre (no al web).